پرش به محتوای اصلی

((درخواست تمدید و تجدید پروانه- انتقال امتیاز پروانه-  تغییر مکان ونشانی محل ارائه خدمت در داخل شهر محل صدور پروانه دفترپیشخوان خدمات دولت وبخش عمومی غیردولتی))

 

·    متقاضیان محترم، درخواست تمدید و  تجدید پروانه- انتقال امتیاز پروانه-  تغییر مکان ونشانی محل ارائه خدمت در داخل شهر تصریح شده در پروانه دفترپیشخوان خدمات دولت وبخش عمومی غیردولتی، به سامانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به آدرس www.cra.ir        خدمات سازمان     صدور پروانه مجوزخدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات وپستی     صدور پروانه دفاتر پیشخوان، مراجعه و پس از مطالعه دستورالعملها و اطلاع از مدارک مورد نیاز،  به قسمت ورود به سامانه از طریق لینگ مربوطه که در ذیل صفحه درج است یا آدرسhttps://sso.cra.ir وارد شده و پس از ثبت نام، نسبت به ثبت مورد تقاضا ونیزآپلود مدارک در سامانه مدیریت کاربران اقدام نمایند شایان ذکر است برای کسانی که در موقع ثبت نام در سامانه پیام شما قبلاً ثبت نام کرده اید داده شود  احتمالاً ثبت نام آنها توسط سازمان انجام گردیده ویوزر نیم وپسورد آنها کدملی و یا یوزر نیم آنها کدکلی و پسورد آنها ( کدملیcra@) می باشد.

در صورت حدوث هرگونه ابهام با دبیرخانه کارگروه به شماره (4433488230و 4433488231و 4433488232) - داخلی 1 تماس حاصل نمایند. (( توضیح اینکه مراحل اعلامی جهت درخواست صدور پروانه وایجاد دفتر به شرح فوق کامل بوده وبه مراجعین حضوری پاسخ داده نخواهد شد))

 

 

(( دبیرخانه کارگروه استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت وبخش عمومی غیردولتی آذربایجانغربی ))