پرش به محتوای اصلی

((درخواست صدور پروانه جدید ایجاد دفترپیشخوان خدمات دولت وبخش عمومی غیردولتی))

الف)صدور پروانه صرفاً برای اشخاص حقوقی( شرکتها ) امکان پذیر می باشد نه اشخاص حقیقی

ب)مواردی که می بایست در ثبت شرکت متقاضی اخذ پروانه تاسیس، راه اندازی و بهره برداری دفتر پیشخوان خدمات دولت وبخش عمومی غیردولتی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

1-      شرکت می بایستی غیردولتی،  ومحل ثبت آن درکشور جمهوری اسلامی ایران بوده باشد.

2-      شرکت می بایستی از نوع ترجیحاً سهامی خاص بوده باشد.

3-    درموضوع شرکت می بایستی عبارت (( تاسیس، راه اندازی وبهره برداری از دفتر پیشخوان خدمات دولت وبخش عمومی غیردولتی))  قید گردد.

4-    شرکت می بایستی علاوه بر مدیر شرکت، یک نفر را بعنوان جانشین مدیربا مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات وفناوری اطلاعات معرفی نماید.

5-      هم مدیرعامل شرکت وهم جانشین وی بایستی، علاوه بر شرط بند 4  فوق الذکر،کلیه شرایط مندرج در بند 1-1 اشخاص حقیقی، موضوع شرایط متقاضیان اخذ پروانه را دارا بوده باشندکه به شرح ذیل است:

( داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی- نداشتن پیشینه کیفری موثر، عدم اشتهار به فساد منجربه محرومیت از حقوق اجتماعی واعتیاد به مواد مخدر دارا بودن گواهی انجام خدمت وظیفه یا معافیت دایم از انجام آن برای افراد مذکور- عدم اشتغال در دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ماده 117 آن قانون وماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور ونیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا هر دستگاه دیگری که از بودجه عمومی کشور استفاده می کند    داشتن تایید صلاحیت فردی از مراجع ذیصلاح)

6-      نداشتن بدهی قطعی معوق بانکی ، مالیاتی و بیمه ای.

·     بعد از ثبت شرکت، متقاضی می بایستی جهت درخواست ایجاد و راه اندازی دفتر به سامانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به آدرس www.cra.ir           خدمات سازمان        خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات وپستی      صدور پروانه دفاتر پیشخوان مراجعه و پس از مطالعه دستورالعملها و اطلاع از مدارک مورد نیاز،  به قسمت ورود به سامانه از طریق لینگ مربوطه که در ذیل صفحه تصریح گردیده ویا آدرس https://sso.cra.ir وارد شده وپس از ثبت نام، نسبت به ثبت درخواست و آپلود مدارک در سامانه مدیریت کاربران اقدام نماید.

در صورت حدوث هرگونه ابهام با دبیرخانه کارگروه به شماره (4433488230و 4433488231و 4433488232) - داخلی 1 تماس حاصل نمایند.  (( توضیح اینکه مراحل اعلامی جهت درخواست صدور پروانه وایجاد دفتر به شرح فوق کامل بوده وبه مراجعین حضوری پاسخ داده نخواهد شد))

(( دبیرخانه کارگروه استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت وبخش عمومی غیردولتی آذربایجانغربی ))