پرش به محتوای اصلی

اطلاعیه:

از متقاضیان محترم ایجاد و راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاترICT  روستایی دعوت میگردد قبل از مطالعه فایل آموزشی ایجاد و راه اندازی دفتر و هرگونه اقدام عملی در آن خصوص و صرف هزینه های ریالی، در خصوص وضعیت درآمدی و هزینه ای دفاتر فعال تحقیق و بررسی های لازم وکامل را معمول نمایند، چراکه اولاً کارگروه استانی دفاترپیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاترICT    روستایی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صرفاً نسبت به صدور پروانه فعالیت دفاتر اقدام می نمایند و هیچگونه مسئولیتی درخصوص سود و زیان دفاتر و مقرون به صرفه بودن فعالیت آنها عهده دار نمی باشند. ثانیاً وجوه واریزی بعنوان هزینه صدور پروانه که قبل از صدور و تحویل پروانه، برابر مقررات، از متقاضیان اخذ می گردد به حساب غیرقابل برگشت خزانه دولت واریزشده و به هیچ وجه قابل برگشت نبوده و ادعای بعدی متقاضیان در خصوص موارد فوق الذکر نیز تحت هیچ شرایطی مسموع نخواهد بود.

 00

pdf