آدرس اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان آذربایجان غربی: ارومیه، میدان امامت ،بلوار امامت ،جنب غذا خوری جواهری

تلفن:3488230-0443

آدرس پست الکترونیکی: mo.yousefzadeh@chmail.ir

ارتباط الکترونیکی با مدیر کل

ارتباط با مدیر کل
*
*
*
*