در راستای ارتقا و توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ICT؛ وجوهی از محل منابع داخلی شرکتهای وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تحت عنوان وجوه اداره شده تخصیص داده شده است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب ضوابط و مقررات موجود و برای حمایت از پروژه ها و طرح های توسعه ای  اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات بخش های خصوصی و تعاونی غیر دولتی از محل این منابع تسهیلاتی را به شرکت‌های واجد شرایط اعطا می‌کند.

لازم به ذکر است کلیه مراحل ثبت درخواست، ارسال مدارک و مستندات مربوطه بصورت الکترونیکی و رایگان از طریق لینک ees.ict.gov.ir/web/loan توسط متقاضی صورت میگیرد سپس ظرف مدت 3 روز کاری صحت مستندات بررسی و در صورت تایید در اولین کارگروه وام وجوه اداره شده تخصصی مربوطه مطرح و مورد بررسی قرار میگیرد.

به منظور تسهیل فرایند استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده و کاهش زمان فرایند برای مبالغ تسهیلات تا سقف 2 میلیارد ریال بخشی از وظایف کارگروه های تخصصی به کارگروه های استانی واگذارگردیده است. که پس از تایید مدارک و مستندات ارسالی توسط متقاضی از طریق لینک فوق طرح های ارسالی در اولین کارگروه وام وجوه اداره شده استانی مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد.