پرش به محتوای اصلی

 اطلاعات مربوط به USO

 

 

 

 

 

 

 اطلاعات مربوط USO

 

 

 

 


شرح

تعداد

روستاهای بالای 20 خانوار: 

 

2228

روستاهای زیر 20 خانوار: 

 

1073

روستاهای بالای 20 خانوار دارای ارتباط خانگی:  

 

2214

روستاهای زیر 20 خانوار دارای ارتباط:

 

792

تعدادمراکز ADSL: 

 

324

روستاهای دارای پوشش تلفن خانگی: 

 

3006

 

 

 

 

 

 

 

خدمات ارائه شده از طریق طرح USO

 

 

 

 


شرح

تعداد روستا

یک ارتباط عمومی به روستاهای زیر 20 خانوار

 

38

ارتباط خانگی با قابلیت GPRS و فاکس

 

4

اینترنت پرسرعت

 

154 روستای دارای مرکز تلفن

193 روستای اقماری