پرش به محتوای اصلی

تقسیمات کشوری

 

در سال 1390 استان آذربایجان غربی دارای 17 شهرستان ، 40 بخش و 113 دهستان بوده است. تعداد نقاط شهری این استان در سال مزبور 42 نقطه و تعداد آبادی های آن 4531 نقطه به ثبت رسیده است.