پرش به محتوای اصلی

دفاتر پیشخوان دولت وICT روستایی

دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی در راستای اجرای ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل و فراهم آوردن بسترهای لازم برای کاهش امور تصدی های دولت و اجرای مواد مرتبط در فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری و کاهش تقاضای سفر یجاد شده اند.

آخرین نسخه آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی مشتمل بر 24 ماده و 8 تبصره و 6 پیوست، توسط کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت تدوین گردیده است.

بر اساس این آیین نامه، در هر استان هیاتی متشکل از استاندار و یا نماینده تام الاختیار وی به عنوان رئیس، نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و نماینده تشکل صنفی دفاتر در استان به عنوان اعضای اصلی با حق رای و حسب مورد نمایندگان دستگاه های خدمات دهنده به عنوان مدعو (بدون حق رای) تشکیل می شود که به کارگروه استانی دفاتر پیشخوان خدمات معروف است.

وظایف کارگروه استانی دفاتر پیشخوان خدمات عبارتند از:

    -1راهبری، هدایت، نظارت و ارزیابی فعالیت دفاتر در سطح استان

   -2بررسی ظرفیت های توسعه دفاتر در سطح استان و برگزاری فراخوان ثبت نام متقاضیان، صدور موافقت اصولی و تعیین صلاحیت آنها و ارایه به وزارت برای صدور پروانه در چارچوب مقررات.

   -3پیش بینی استقرار سامانه الکترونیکی برای دریافت نقطه نظرات و شکایت مردمی از سطح و کیفیت ارایه خدمات توسط دفاتر و دستگاه های خدمات دهنده.

    -4بررسی مسایل و مشکلات و حل و فصل اختلافات بین دستگاه های خدمات دهنده و دارنده پروانه و مشتری و در صورت حل نشدن اختلافات، ارجاع موارد به وزارت

    -5نظارت بر مراحل اجرایی تنظیم قراردادها و شرایط و الزامات قرارداد بین دارنده پروانه و دستگاههای خدمات دهنده.

خدمات قابل ارائه در دفاتر خدمات ارتباطی

خدمات مخابرات تلفن راه دور
۱- بهره برداری تلفن راه دور خارجه و داخله
۲- فروش کارت های اعتباری ارتباطی
خدمات مشترکین و متقاضیان تلفن همراه
۱- صور صورت حساب المثنی
۲- اصلاح صورتحساب
۳- اخذ و بررسی شکایات مشترکین نسبت به میزان بدهی
۴- اخذ و بررسی علت نرسیدن قبوض به دست مشترک
۵- وصل مجدد تلفن پس از تسویه حساب ( در صورت عدم وجود موانع قانونی )
۶- تعویض سیم کارت سوخته
۷- قطع و تحویل سیم کارت
۸- قطع و وصل خدمات وی‍ژه
۹- تعویض و اصلاح آدرس مشترک
۱۰- تنظیم اسناد تغییر نام و نقل و انتقال
۱۱- قبول عرضه خدمات سایر اپراتورهای تلفن همراه

خدمات مشترکین و متقاضیان تلفن ثابت

۱- قبول تقاضای مشترک جدید
۲- تغییر نام , تغییر نام و مکان , تغییر مکان
۳- قطع تلفن بنا به درخواست مشترک
۴- اخذ درخواست تعویض شماره مشترک
۵- وصل تلفن پس از تسویه حساب
۶- ارائه ریز مکالمات صادره بین شهری و بین المللی به درخواست مشترک
۷- اخذ درخواست و بررسی علت نرسیدن قبض بدست مشترک
۸- اخذ درخواست مشترک برای قطع صفر دوم (بین الملل)
۹- اخذ درخواست قطع , بازداشت, رفع بازداشت و وصل تلفن از سوی مراجع قضایی و غیر قضایی
۱۰- اخذ درخواست استرداد مبلغ فیش و حق الاشتراک تلفن
۱۱-ارسا ل دعوت نامه تبدیل فیش تلفن استیجاری به عادی

خدمات پستی

۱- انواع پست نامه ها (شامل کارت پستال , نامه , مطبوع, بسته کوچک و ...)
۲- قبول نامه شهری , شهرستان , خارجه در رده های وزنی , از طریق رهسپاری زمینی, هوائی , دریائی بصورت عادی یا ثبتی حداکثر تا ۲ کیلوگرم و برای مطبوعات در صورت غیر قابل تفکیک بودن حداکثر تا وزن ۵ کیلوگرم
۳- قبول نامه با قیمت اظها شده شهری و شهرستان از طریق رهسپاری زمینی, هوائی و دریایی بصورت ثبتی و بیمه
۴- قبول کارت پستال و آنروگرام شهری , شهرستان, خارجه از طریق رهسپاری زمینی, هوائی و دریایی بصورت ثبتی
۵- قبول مطبوع بصورت کیسه M حداکثر تا ۲ کیلوگرم به مقاصد شهری و شهرستان و خارجه از طریق رهسپاری زمینی, هوائی و دریایی بصورت ثبتی
۶- قبول بسته کوچک در رده وزنی حداکثر تا ۲ کیلوگرم به مقاصد شهری و شهرستان و خارجه از طریق رهسپاری زمینی, هوائی و دریایی بصورت ثبتی
۷- قبول بسته کوچک و با قیمت اظهار شده در رده وزنی حداکثر تا ۲ کیلوگرم به مقاصد شهری و شهرستان از طریق رهسپاری زمینی, هوایی و دریایی بصورت ثبتی

امانات پستی داخله

۱- قبول امانات شهری, شهرستان, حداکثر به وزن ۱۰ کیلوگرم از طریق رهسپاری زمینی, هوائی و دریایی بصورت ثبتی
۲- قبول امانت بیمه با قیمت اظهار شده به صورت بیمه و حداکثر به وزن ۱۰ کیلوگرم از طریق رهسپاری زمینی, هوایی و دریایی بصورت ثبتی
۳- قبول امانات خارج از کیسه تا وزن ۲۰ کیلوگرم از طریق رهسپاری زمینی, دریایی بصورت ثبتی
۴- قبول امانت خارج از اندازه حداکثر تا وزن ۳۰ کیلوگرم در صورت غیر قابل تفکیک بودن تا وزن ۵۰ کیلوگرم از طریق رهسپاری زمینی, دریایی بصورت ثبتی

مرسولات داخله سرویس پیشتاز

۱- قبول نامه پیشتاز داخله
۲- قبول نامه با قیمت اظهار شده پیشتاز داخله با استفاده از سرویس پیشتاز
۳- قبول بسته پیشتاز داخله و رده وزنی ۱۰ تا ۳۰ کیلوگرم برای هوائی و ۵۰ کیلوگرم برای زمینی و در صورت غیر قابل تفکیک بودن
۴- قبول بسته پیشتاز داخله با قیمت اظهار شده بصورت بیمه حداکثر تا ۳۰ کیلوگرم برای هوائی و ۵۰کیلوگرم برای زمینی و در صورت غیر قابل تفکیک بودن
¨ - فروش تمبر
¨ - صدور مطالبه نامه
¨ - مرسولات قراردادی شامل قرارداد های منقعده توسط شرکت پست با سازمان ها و ارگانهای دولتی و خصوصی

خدمات قابل ارائه بانکی , مالی و اعتباری پست بانک

۱- بازاریابی و خدمات پست بانکی
۲- دریافت وجه قبوض آب , برق , گاز و تلفن ثابت و همراه
۳- دریافت و پرداخت حواله
۴- خدمات حساب قرض الحسنه پس انداز
۵- خدمات حساب سپرده کوتاه مدت و بلند مدت
۶- خدمات حساب جاری
۷- سرویس قبول و وصول چک
۸- دریافت وجوه مربوط به مدارک ثبت نام آزمون دانشگاهها
۹- ذریافت اقساط تلفن و تسهیلات بانکی
۱۱- دریافت و پرداخت وجوه