کاربر گرامی

بمنظور رسیدگی هر چه بهتر و سریعتر به شکایات، لطفا مطابق مراحل زیر اقدام نمایید:

- در صورتی که شکایت در رابطه با عملکرد اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان آذربایجان غربی میباشد، در قسمت توضیحات شکایت خود را مطرح نمایید. ضمنا در صورت وجود مشکل در هر یک از سازمانهای تابعه، درج نام سازمان و شماره پیگیری مربوط به شکایت شما در آن سازمان در قسمت توضیحات الزامی است.

- پیشنهادات خود را نیز میتوانید در قسمت توضیحات مطرح نمایید. 

رسیدگی به شکایات

رسیدگی به شکایات و نظرها
*
*
*
*


* = ضروری